مواجهه و مکاشفه

گلچینی از شهرزاد فرستاده ها

یا جمیل

 

در زمین عشقی نیست که زمینت نزند؛

                                           آسمان را دریاب

*************************

یا قاضی

 

ای فرزند آدم...

در شگفتم چگونه تو با مردم انس میگیری

و به دیگران دل می بندی در حالی که میدانی

تنها خواهی مرد

و میدانی تنها در قبر خواهی خفت

و تنها در پیشگاه من خواهی ایستاد  

و تنها حساب پس خواهی داد؟

 آیا اندیشیده ای چقدر تنها خواهی بود؟

ساعتی؟

روزی؟

ماهی؟

سالی؟

چند هزار سال؟

چند میلیون سال؟

با خودت فکر کن و بیاندیش. هر قدر که قرار است پس از مرگ با من تنها باشی در دنیا با من انس بگیر.

اگر لحظه ای، لحظه ای و اگر همیشه، همیشه.

*********************************

 

 

 

یا وافی

گفتم:

بهانه‌ای نیست

           تا پر زنم به سویت

گفتا:

تو بال بگشا،

          راه بهانه با من

گفتم:

 به جرم شادی

جور زمان مرا کشت

گفتا:

تو شادمان باش،

 جور زمانه با من

 

***********************

 

 

 

 

جبار یعنی جبران کننده،‌ خداوند جبران کننده است. جبران تمام بی مهریهایی که همه انسانها در حق یکدیگر میکنند، جبران تمام محبتی که از یکدیگر دریغ میکنند، جبران تمام حقایق ناگفته،‌ جبران تشنگی عدالت، جبران همه آن چیزی که انسانها به اشتباه از یکدیگر طلب میکنند...

خداوند جبار است، خداوند جبران کننده است

 

...
? مژگان | در ۱۳۸۸/٩/٤ |   | مردم چي مي‌گن؟؟()