مواجهه و مکاشفه

دل‌گرم یا دل‌بسته... مسئله این است!!!

بعضی وقتا بعضی آدما هستن که با یه کارایی که می‌کنن واست می‌تونن دل‌گرمت کنن

ولی بعضی دیگه از آدما هستن که می‌تونن کاری کنن که دل‌بسته‌ات کنن

البته در شرایطی هم دیده شده که بعضی آدما هیچ کاری نکنن و خود آدم به صورت خودجوش و یک‌کاره دل‌بسته‌ می‌شه!!! البته در این شرایط اگه خودش رو نخواد گول بزنه متوجه باید باشه که هیچ وقت دل‌گرم نمی‌شه ولی خوب دل‌بسته رو مشکلی نیست، می‌شه باشه!!!

بهرحال اگه خیلی نخوای خودجوش و یک‌کاره باشی و بخوای اوضات روبراه باشه باید همزمان هم دل‌گرم باشی و هم دل‌بسته ... خدا قسمت کنه!!!

...
? مژگان | در ۱۳٩٠/۳/٢۸ |   | مردم چي مي‌گن؟؟()