مواجهه و مکاشفه

دردناک نامه

تو مرکز قلب، توی حیاط نشسته بودم، به حالت دلسوزی برای خودم که از صبح ساعت7 اینجا اسیر شدم و الان که ساعت حول و حوش 2 بعد از ظهره هنوز ناهار نخوردم و دارم چای و کیک سق می‌زنم!

یه خانومی نشست پهلوم!

گفت: کیت اینجاست؟

گفتم: بابام!

-       چی شده؟

-       باید چکاپ می‌شده، نوار قلب گرفته و یه عکس از ریه‌اش! حالا اومده برای آزمایش‌های تکمیلی!

-       می‌دونی عکس رو چقدر می‌گیرن؟

-       خیلی طول نمی‌کشه! سریع می‌دن!

-       نه، چقدر می‌شه؟

-       آها فکر نمی‌کنم خیلی بشه!

همزمان یادم افتاد که وقتی صبح رفته بودم صندوق و از اینکه برای نوار قلب و عکس ریه و معاینه یه چیزی کمتر از چهار هزار تومن گرفته بودن، کلی تعجب کرده بودم که چقدر همه چی مفته اینجا!

-       آخه واسه یه نوار قلب هشتصد و پنجاااااه تومن گرفتن!!!!!

خدای من!

واقعاً لال شده بودم و همین‌طوری به کیکی که تو دستم بود خیره شده بودم!

 

 

حق

...
? مژگان | در ۱۳۸۸/۱٢/۱٢ |   | مردم چي مي‌گن؟؟()