مواجهه و مکاشفه

مادر...!!!

اینجوری شرطی‌ام کرده، که هر وقت می‌گم : "خواب دیدم..." منتظرم همه قبل از اینکه بپرسن "چی دیدی؟"  بگن "خیر باشه" ... و هر وقت چیزی رو شکوندم همه قبل از اینکه بپرسن "چی بود؟" بگن "فدای سرت"!!!!

...
? مژگان | در ۱۳۸٩/٥/٢٦ |   | مردم چي مي‌گن؟؟()