مواجهه و مکاشفه

واکنش‌ها متفاوت به کنش مشابه

کنش خیانت:

 

1-     خاک بر سر بی‌لیاقت تو بکنن!!!

2-     خاک بر سر بی‌شرافت اون بکنن!!!

3-     خاک بر سر بی‌مغز من بکنن!!!

4-     الخیر فی ما وقع!!!!

 

...
? مژگان | در ۱۳۸٩/٦/٦ |   | مردم چي مي‌گن؟؟()