مواجهه و مکاشفه

من و جک و جونورا و فلسفه ...3

کاکتوس و فلسفه‌ی دوستی:

 

مریم یه گلدون کاکتوس داشت، برگش شبیه قلب بود! از این کوچولو فانتزیا!

گذاشته بودش رو لبه‌ی یه پنجره‌ای! ولی چون کاکتوس بود احساس کرده بود که رسیدگی خاصی نمی‌خواد و از ازل تا ابد خودش همینطوری می‌مونه!

چند وقتی دووم اورد ولی نه تا ابد،‌ فکر کنم بعد دو سه ماه یه ور قلبش جزغاله شد و تا شد روی اون یکی ور قلبش!!!!

آدمای دوست داشتنی زندگیمون مثل همون کاکتوسه‌ان! ممکنه مقاوم به نظر بیان ولی دلیل نمی‌شه‌ که بهشون نرسیم و حواسمون بهشون نباشه!

بعضی وقتا فکر می‌کنی خوب هستن دیگه، آخه باید باشن! ولی یهو می‌بینی دیگه آه از نهادشون دراومده!

این‌جور وقتا تازه می‌فهمی که خیلی بی‌توجه بودی ولی دیگه فایده‌ای نداره!

عزیز دوست‌داشتنیم:

واسه‌ی اون لحظه‌ای که ناراحتم و زنگ می‌زنی دلداریم می‌دی...

واسه‌ی اون لحظه‌هایی که واسه چروک دادنم برنامه می‌ریزی...

واسه‌ی اون لحظه‌هایی که 15 کیلو بار واسه خواهرم می‌بری...

واسه‌ی اون لحظه‌هایی که نگرانی من فردا غذا چی می‌برم ...

واسه‌ی اون لحظه‌هایی که برای اشتباهات من حرص می‌خوری...

واسه‌ی اون لحظه‌هایی که می‌گم می‌خوام بیام و میای دنبالم...

واسه‌ی اون لحظه‌هایی که می‌گه قایق و براش می‌خری...

واسه‌ی اون لحظه‌هایی که می‌گی کیک بی‌بی و می‌خرم...

واسه‌ی اون لحظه‌هایی که نمی‌گم وی پی ان و بهم می‌دی...

واسه‌ی اون لحظه‌هایی که وقتی بیرونم هی نگران زنگ می‌زنی ببینی در چه حالم...

واسه‌ی اون لحظه‌هایی که خودت پول نداری و واسش دنبال سِت آدیداس می‌گردی...

واسه‌ی اون لحظه‌هایی که رستوران گرون نمی‌ری چون می‌دونی پول نداره...

واسه‌ی اون لحظه‌ای که فکر می کنی شاگرد داره و نمی‌تونه روز تولدت باهات باشه و توجیهش می‌کنی...

واسه‌ی اون لحظه‌هایی که منو می‌رسونی دم در و تا در رو باز نکردم منتظرم می‌مونی...

و واسه‌ی همه‌ی لحظه‌های دیگه‌ای که هزینه می‌کنی برای دوستی ... ازت متشکرم

 

 حق

 

...
? مژگان | در ۱۳۸٩/۱٠/٩ |   | مردم چي مي‌گن؟؟()