زندگی یعنی چی؟!!...

ازم پرسید زندگی یعنی چی؟!

گفتم بذار فکر کنم بهت جواب می‌دم، حتی فکر کردن بهش هم سخته نمی‌دونم چرا؟! خصوصاً اگه داریم زندگی می‌کنیم احیاناً‌، نباید اینقدرها هم سختمون باشه... داشتم دوتا فایل صوتی گوش می‌دادم از محمدرضا شعبانلی و محمدرضا جباری، به نتیجه رسیدم که

زندگی یعنی دلتنگی؛

زندگی یعنی دلخوشی؛

زندگی یعنی دل‌لرزه؛

زندگی یعنی دلخوری؛

زندگی یعنی دلداری؛

زندگی یعنی دل‌ بستن؛

زندگی یعنی دل کندن؛

زندگی یعنی دلهره؛

زندگی یعنی دل‌دادگی؛

زندگی یعنی دل بردن؛

زندگی یعنی دلگیری...

هر روزی که با دل درگیر شد اون‌روز زندگیه و روزهای بی‌دل فقط زنده بودن... 

/ 3 نظر / 30 بازدید
يكي كحه مي شناسيش

زندگي رسم خوشاينديست زندگي بال و پري دارد با وسعته مرگ جهشي دارد اندازه عشق زندگي چيزي نيست كه لبه طاقچه عادت از ياد من و تو برود

م.فراهانی

دل و جیگر دل و قلوه و از همه مهمتر دل پیچه رو یادت رفت بگی

مرجان

امان از دل امان از دل درگير توكل به صاحب دل!