آینه و فلسفه دوستی 2...

پیرو پست قبلی در خصوص فلسفه‌ی دوستی و آینه، باید اینو هم اضافه کنم که آدم‌ها قبل از اینکه با کسی دوست بشن واسش مثل شیشه‌ان، بدون جیوه بی‌هیچ انعکاسی!!! تلاش می‌خواد که یه شیشه رو آینه کنی ... صبر می‌خواد... روحیه می‌خواد و حتی اعصاب!!!

/ 3 نظر / 16 بازدید
بهناز

ای بزنم این شیشهه رو بشکنم...آخه زندگی بی شیشه هم میشه خوب!!!

مرجان

من ندیده بودم این پستو!!! اعصاب ندارم بخداااااااااا

مریم بانو

اینم میشه !!! در هر صورت هر چیزی یه قیمتی داره که تو توی اون لحظه می پردازینش اما بعدا میفهمی همون قدر می ارزیده یا بهت انداختن !!